14/7/12

ΣΤΑΣΥ. Kαθιέρωση τιμοκαταλόγου για την κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση σε όλους τους χώρους και τα οχήματα του Μετρό και των ΗΣΑΠ.

Την καθιέρωση τιμοκαταλόγου για την κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση σε όλους τους χώρους και τα οχήματα του Μετρό και των ΗΣΑΠ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ, δηλαδή της θυγατρικής του ΟΑΣΑ που διαχειρίζεται τα μέσα σταθερής τροχιάς των Αθηνών, σε μία προσπάθεια δημιουργίας νέων πηγών εσόδων.πέραν της λήψης οπτικοακουστικού υλικού, που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (όπως για παράδειγμα, η διαφήμιση), η εταιρία αποφάσισε να «χρεώσει» ακόμη και φοιτητικές και σπουδαστικές εργασίες, αλλά και τους επίδοξους «μικρομηκάδες», δηλαδή τους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους.
Ειδικότερα, αποφασίστηκαν οι εξής τιμές (με ΦΠΑ 23%):
- Διαφημίσεις σε σταθμούς ή και με χρήση συρμού εν κινήσει εντός του δικτύου, 600 ευρώ ανά ώρα
- Διαφημίσεις σε σταθερούς συρμούς εντός των αμαξοστασίων ή γενικότερα σε χώρους στάθμευσης 400 ευρώ ανά ώρα
- Κινηματογραφικές ταινίες, τηλεταινίες, 300 ευρώ ανά ώρα
- Κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους ή πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών με τη συμμετοχή Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ή ενταγμένες σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 200 ευρώ ανά ώρα
- Βίντεο για ανάρτηση στο διαδίκτυο 300 ευρώ ανά ώρα
- Μουσικό Video clip 200 ευρώ ανά ώρα
- Φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις για πτυχιακές ή άλλες εργασίες φοιτητών - σπουδαστών, χωρίς εξοπλισμό φωτισμού ή μόνο φορητό, 30 ευρώ ανά ώρα
- Φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις για πτυχιακές ή άλλες εργασίες φοιτητών - σπουδαστών με εξοπλισμό φωτισμού, 40 ευρώ ανά ώρα
- Καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος φωτογραφήσεις, video art χωρίς εξοπλισμό φωτισμού, 50 ευρώ ανά ώρα με ελάχιστη καταβολή το αντίτιμο τριών ωρών (150 ευρώ)
- Καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος φωτογραφήσεις video art με εξοπλισμό φωτισμού, 80 ευρώ ανά ώρα με κατ' ελάχιστον καταβολή του αντιτίμου πέντε ωρών (400 ευρώ)
- Τηλεοπτικά ρεπορτάζ ειδησεογραφικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος, δωρεάν
Εκπτώσεις μόνο για τα έργα με τρένα
Επιπλέον, η εταιρία αποφάσισε - μεταξύ άλλων - την κατ' ελάχιστον χρέωση της αποκλειστικής χρήσης συρμού εν κινήσει έναντι 200 ευρώ ανά ώρα, την ασφαλιστική κάλυψη της όποιας ενέργειας και το δικαίωμα να προχωρά σε επιπλέον χρεώσεις, εάν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικής ή επιχειρησιακής μέριμνας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν εγγράφως το αίτημά τους κι εφ' όσον εγκριθεί, θα υπογράφεται συμφωνητικό με όρους και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, «απαγορεύεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση επιβατών του δικτύου», όχι όμως και οι «δημοσιογραφικές λήψεις ...κάθε είδους».
Επίσης, η εταιρία, εάν το κρίνει σκόπιμο, θα μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του τελικού προϊόντος, όπως στην περίπτωση ταινιών μικρού ή μεγάλου μήκους (με την συμμετοχή του ΕΚΚ ή ενταγμένων σε ευρωπαϊκά προγράμματα) ή για κινηματογραφικά έργα στα οποία «διαδραματίζουν εξαιρετικό ρόλο στην μυθοπλασία τα μέσα σταθερής τροχιάς» και απαιτούν πολυήμερες κινηματογραφήσεις. Μάλιστα, στα τελευταία θα υπάρχουν κι εκπτώσεις από 30% έως και 50%.

.Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.Χορήγηση άδειας και κόστος φωτογράφησης και κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων .

Περί αναπροσαρμογής τελών: κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση και εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα.
Εγκρίνουμε τον καθορισμό τελών υπέρ του ΤΑΠ α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους,  β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ε) τελών από εκδηλώσεις σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης εγκρίνουμε την τήρηση διαδικασίας για την καταβολή τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο  Δημόσιο, καθώς και την τήρηση διαδικασιών για χρήση εικόνων αρχαιολογικού  περιεχομένου σε λογότυπο.
Σύμφωνα με τα παρακάτω, η εφαρμογή τους θα αρχίσει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσης. Η απόφαση έχει ως ακολούθως:
1.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣH
1.1.1. Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλάς στα Μουσεία, στις επισκέψιμες Αρχαιολογικές Συλλογές και στους Αρχαιολογικούς Χώρους  επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
1.1.2. Η φωτογράφηση με απλή φορητή μηχανή με φλάς ή ενσωματωμένο φλάς και η ολογραφική φωτογράφηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία, Μουσεία και  Αρχαιολογικές Συλλογές απαγορεύεται χωρίς άδεια.
1.1.3. Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή χωρίς παρεμβολή προσώπων καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης:
Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μείωσε στα 1.600 ευρώ την ημέρα -από 4.000 ευρώ- το κόστος κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων, ενώ το κόστος φωτογράφησης μειώθηκε στα 200 ευρώ από 300 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα.
Όσον αφορά στο τέλος χρήσης απεικονίσεων σε έντυπες εκδόσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αυτό μειώνεται κατ' αρχήν σχεδόν στο μισό, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης σε περίπτωση χρήσης μεγάλου αριθμού απεικονίσεων.Έτσι, για χρήση 100 φωτογραφιών ενός ευρέως γνωστού μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου σε βιβλίο ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το τέλος με βάση την παλιά απόφαση ανερχόταν στα 10.000 ευρώ (100 φωτογραφίες επί 100 ευρώ). Τώρα, θα ανέρχεται στα 3.780 ευρώ (60 ευρώ για τις πρώτες 10 φωτογραφίες, 42 ευρώ -μείωση κατά 30%- για τις επόμενες 40, 30 ευρώ -μείωση κατά 50%- για τις υπόλοιπες 50).
Τα τέλη καλύπτουν απεριόριστο αριθμό αντιτύπων και ανατυπώσεων σε μία γλώσσα. Για κάθε επιπλέον γλώσσα καταβάλλεται τέλος το οποίο ανέρχεται μόνο στο 25% των τελών που ισχύουν για την πρώτη γλώσσα έκδοσης.Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της χρήσης απεικονίσεων ή οπτικοακουστικών έργων σε ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικών ξεναγών. Η χρήση απεικονίσεων στο Διαδίκτυο γίνεται ατελώς όταν δεν επιδιώκεται με αυτήν οικονομικός-εμπορικός σκοπός.
Για τη χρήση αρχαίων θεάτρων και άλλων χώρων για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβλέπεται η καταβολή τέλους ίσου με το 10% επί των εσόδων από την καλλιτεχνική εκδήλωση.
Παράλληλα, έχουν διευρυνθεί οι περιπτώσεις χρήσεων απεικονίσεων και οπτικοακουστικών έργων που απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα καταβολής μειωμένων κατά 50% τελών για χρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν.

9/7/12

Σύλλογος Προσωπικού Ιδρύματος Μουσείου Μπενάκη.
Σύλλογος Προσωπικού Ιδρύματος Μουσείου Μπενάκη
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2012   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα, το Μουσείο Μπενάκη, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ίδρυμα με πανελλήνια και διεθνή ακτινοβολία, πλούσια εκθεσιακή, ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα, μεγάλη επισκεψιμότητα και πολλαπλά αναγνωρισμένη συμβολή στον πολιτισμό, δυστυχώς υφίσταται με οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Τον Ιούλιο του 2011 με την υπογραφή διετούς ισχύος Επιχειρησιακής Σύμβασης, οι αποδοχές του προσωπικού μειώθηκαν κατά 20%. Παράλληλα η Διοίκηση του Μουσείου προχώρησε σε απολύσεις 30 συναδέλφων, οι οποίες μαζί με την αποχώρηση 9 ακόμη εργαζομένων (λήξη συμβάσεων, συνταξιοδοτήσεις), μείωσαν σημαντικά το κόστος μισθοδοσίας.
Παρόλα αυτά, τον Μάιο του 2012, η Διοίκηση του Μουσείου έθεσε μονομερώς το προσωπικό σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας για 8 μήνες, με την αντίστοιχη μείωση των αποδοχών (-20% επιπλέον). Πριν ακόμη συμπληρωθούν δύο μήνες από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο κατά κανόνα εφαρμόζεται με στόχο την αποφυγή απολύσεων, η Διοίκηση απέλυσε 10 συναδέλφους, χωρίς καμία διαβεβαίωση πως αυτές οι απολύσεις θα είναι και οι τελευταίες.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Μουσείου Μπενάκη, εκφράζει τη λύπη και την αγανάκτησή του για το άδικο αυτό μέτρο, το οποίο, εκτός από τις οδυνηρές συνέπειες που έχει για τις ζωές των απολυμένων συναδέλφων, αποδυναμώνει σημαντικά και τη λειτουργία του Ιδρύματος, στερώντας του πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.
Σε ένα θεσμό ωστόσο, ο οποίος στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο για να παράγει έργο πολιτισμού, η εργασιακή ανασφάλεια αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη γόνιμη και δημιουργική λειτουργία του. Μαζί με την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους που απολύθηκαν και το εύλογο αίτημα για την ανάγκη διασφάλισης του προσωπικού, θέλουμε ούτως ή άλλως να δημοσιοποιήσουμε και την αγωνία μας για το μέλλον του Ιδρύματος.

Σύλλογος Προσωπικού Ιδρύματος Μουσείου Μπενάκη

Πληροφορίες

Αθηνα, Greece
http://www.manolokasimatis.gr